Energiapuun osto

Ostamme energiapuuta (Keski-Pohjanmaa ja lähialueet)

  • Ostamme energiapuuta yksityisiltä metsänomistajilta Keski-Pohjanmaan alueelta ja lähiympäristöstä.
  • Energiapuuksi ostamme myös hakkuiden yhteydessä syntyvät hakkuutähteet, latvukset ja oksat sekä mm. rangat ja kannot.